Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Akceptuję (nie pokazuj tego powiadomienia) | Nie akceptuję (zabierz mnie z tej strony!)
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Oświata


Kalendarz na Kwiecień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 1920 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Dziś mamy 109 dzień roku
do końca pozostało 256 dni
Znak zodiaku:Baran
Oświata

Wprowadzona reforma oświaty spowodowała likwidację gimnazjów. Gimnazjum Gminy Oleśnica im. Szarych Szeregów z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wileńska 32, z dniem 1 września 2017 r. włączono do Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wileńska 32A.

W związku z reformą oświaty od dnia 1 września 2017 r. Gmina Oleśnica jest organem prowadzącym dla 6 szkół podstawowych ośmioklasowych wraz z oddziałami przedszkolnymi. Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica jako jedyna ma siedzibę na terenie miasta Oleśnicy, podczas gdy pozostałe szkoły zlokalizowane są w miejscowościach, na które wskazują odpowiednio nazwy szkół.

Obecnie w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica uczy się 1230 dzieci, w tym w szkołach podstawowych w klasach I-VII 766 i w oddziałach przedszkolnych 245 oraz 185 w oddziałach gimnazjalnych.

Liczba dzieci w Punkcie Przedszkolnym we Wszechświętem wynosi 34 dzieci.

Liczba etatów nauczycielskich wynosi 120,77.

Rok szkolny 2017/2018

Nazwa Szkoły

Ilość dzieci

Ilość etatów
nauczycielskich

 SP Gminy Oleśnica

358

33,05

 SP Ligota Polska

246

22,33

 SP Smolna

133

18,02

 SP Sokołowice

215

18,54

 SP Wszechświęte

95

13,39

 SP Ligota Mała

149

15,44

*Powyższe dane podano wg informacji ze szkół na dzień 30 września 2017 r.

Poniżej przedstawiamy Dyrektorów Szkół Gminy Oleśnica:

Agnieszka Dorobiała – dyrektor Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy od dnia 1 września 2016 r. Pracuje w tej szkole od dnia 1 września 2007 r. jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych na kierunku Pedagogika i ukończyła kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Leszek Witkowski – od 1 września 1996 r. dyrektor Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej. W 1986 r. ukończył Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i posiada stopień nauczyciela mianowanego, a w ostatnim czasie podjął starania o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego tj. nauczyciela dyplomowanego. Aktywnie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Oleśnicy, dzięki czemu  uczniowie biorą udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez specjalistów. Duży nacisk kładzie na rozwój fizyczny dzieci i zachęca do uczestnictwa w zawodach i innych rywalizacjach sportowych. Pod kierownictwem Pana Dyrektora szkoła została przeniesiona do nowo wybudowanego obiektu z miejscowości Poniatowice do Ligoty Polskiej, przez co jednostka zmieniła swoją lokalizację i nazwę.

Dariusz Rzepka – kieruje Szkołą Podstawową w Smolnej od dnia 1 września 2002 roku. Od 1997 r. jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W krótkim okresie pełnienia funkcji dyrektora przez Pana Dariusza Rzepkę diametralnie poprawiły się warunki i atmosfera w szkole. Pan Dyrektor podejmuje wiele inicjatyw edukacyjnych, sportowych, programowych, a szkoła często osiąga najwyższe wyniki w różnego rodzaju rywalizacjach, zwłaszcza sportowych. Pan Dariusz Rzepka posiada 16 letni staż pracy pedagogicznej, a w miesiącu grudniu 2007 r. uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego.

Artur Mosiak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokołowicach. Kieruje szkołą od 1 września 2012 roku. Jest nauczycielem dyplomowanym, absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, którą ukończył w 1999 roku. Posiada  również dyplom trenera pływania. Działalność szkoły pragnie oprzeć na fundamentach współpracy Rady Pedagogicznej z rodzicami i społecznością lokalną, aby stworzyć warunki do efektywnego i optymalnego, nastawionego na zdobywanie przydatnych umiejętności rozwoju ucznia, jest najmłodszym dyrektorem spośród wszystkich dyrektorów szkół gminnych.

Iwona Noworycka – jest dyrektorem Szkoły Podstawowej we Wszechświętem od 1 września 2012r. Jest nauczycielem mianowanym, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu z roku 1991. Ukończyła również Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie filologii polskiej. Posiada uprawnienia z oligofrenopedagogiki. Działalność szkoły chce oprzeć na współpracy ze środowiskiem w taki sposób, aby pełniła ona funkcje centrum kultury i ośrodka pielęgnującego tradycje oraz zapewnić warunki do rozwoju szkoły i systematycznego doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.

Anna Klimkowska – od 1 września 2017 roku - dyrektor Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i stopień nauczyciela dyplomowanego. Ukończyła biologię nauczycielską na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, Studia Podyplomowe w zakresie Matematyki z informatyką na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania Placówką Edukacyjną ze specjalnością Menedżer Oświaty na Wydziale Pedagogiki Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Posiada certyfikat Edukatora dający uprawnienia do szkolenia nauczycieli.
W latach 1999-2017 pełniła funkcję Dyrektora Gimnazjum Gminy Oleśnica im. Szarych Szeregów. Jako dyrektor podejmowała we współpracy z Organem Prowadzącym wiele działań mających na celu  stworzenie odpowiednich warunków do nauki i pracy, pogłębiania wiedzy i rozwoju zainteresowań uczniów, a także promocji szkoły w środowisku.
Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej  to miejsce jej pierwszej pracy zawodowej. Jako nauczyciel biologii i matematyki pracowała tam w latach 1985-1999 realizując min. autorski program ekologiczny w formie zajęć pozalekcyjnych. W latach 1995-1999 pełniła także funkcję społecznego zastępcy dyrektora szkoły.
Osiemnaście lat pracy w gimnazjum bardzo wzbogaciły jej doświadczenia jako dyrektora i nauczyciela. Kontakt bezpośredni z nauczycielami, uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły są dla niej bezcennym doświadczeniem i utwierdzają w przekonaniu, że Szkołą Podstawową w Ligocie Małej także będzie umiała właściwie zarządzać i kierować, tak aby podejmowane działania przynosiły efekty w postaci sukcesów i satysfakcji uczniów i nauczycieli, a także zadowolenia rodziców, środowiska lokalnego, organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24